Punkty Edukacyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.