Program Pozamerytoryczny

Impreza Towarzysząca odbędzie się w dniu 8 listopada 2024r. ( piątek ) godz. 20.00.

350zł – koszt uczestnika
350 zł – osoba towarzysząca, uprawnia do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE