Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. med. Witold Kędzia
Klinika Ginekologii UM w Poznaniu

Członkowie:

Dr hab. Jacek Banaszewski
Prof. Mariusz Bidziński
Jasper Bonde
Dr n. med. Marek Budner
Christian Carre
Prof. Zbigniew Celewicz
Prof. Karzysztof Cendrowski
Dr n. med. Andrzej Frankowski
Dr n. med. Łukasz Fuławka
Dr n. med. Jacek Gulczyński
Murat Gultekin
Dr hab. Joanna Jackowska
Dr hab. Karina Kapczuk
Prof. Tomasz Kluz
Prof. Anna Kwaśniewska
Prof. Sebastian Kwiatkowski
Prof. Dariusz Lange
Prof. Radosław Mądry
Prof. Anna Nasierowska
Prof. Ewa Nowak-Markwitz
Prof. Andrzej Nowakowski
Mgr Paweł Piotrowski
Prof. Piotr Religa
Prof. Stefan Sajdak
Prof. Włodzimierz Sawicki
Mark Schiffmann
Luis Serrano
Prof. Marek Spaczyński
Dr hab. Agata Stanek- Widera
Prof. Rafał Stojko
Prof. Jarosław Szydłowski
Prof. Hubert Wolski
Prof. Dariusz Wydra